Adatvédelmi Nyilatkozat

Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: https://adoblogpartner.hu


Adatvédelmi Irányelvek
Az ADÓBLOG Kft. számára kiemelten fontos a felhasználók adatainak biztonsága és személyes adataik védelme, ezek bizalmas kezelése, ezért követünk minden nemzeti és európai vonatkozó törvényes szabályozást.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat az ADÓBLOG Kft. általános adatvédelmi gyakorlatát írja le, amely az általunk a fogyasztóinkkal, valamint az ügyfeleinkhez, üzleti partnereinkhez, és a velünk jelenleg vagy esetlegesen a jövőben üzleti viszonyban álló szervezetekhez tartozó egyéb személyekkel kapcsolatban gyűjtött, felhasznált és közzétett személyes adatokra vonatkozik.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat szerves részét képzi az ADÓBLOG Kft. Adatvédelmi Szabályzatának, amely részletesebb információkat tartalmaz.
Célunk, hogy megvédjük a személyes azonosításra alkalmas adatait és fenntartsuk azok pontosságát. Az ADÓBLOG Kft. megfelelő logikai, fizikai, adminisztratív és műszaki védelmet használ arra, hogy az Ön személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól és közléstől. Azt is megkívánjuk, hogy partnereink megvédjék az ilyen adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól és közléstől.

Az adatok megőrzési ideje
A személyes adatokat nem őrizzük meg tovább, mint amely idő az adat kezelésének a céljaihoz szükséges, beleértve az adatkezelésünk biztonságának, a szabályozási előírásoknak (pl. audit, könyvelési és törvényileg előírt megőrzési időtartamok) való megfelelést, a viták kezelését, valamint a jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának célja és módja
Az Önre mint egyénre vonatkozó személyes adatokat különböző célokkal gyűjthetjük:
A webhelyünk elérése és használata:
A webhelyeinkre való belépéskor vagy az online szolgáltatások használatakor rögzíthetjük a hozzáférés biztosításához, a webhely üzemeltetéséhez és az azzal kapcsolatban felmerülő biztonsági és jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges információkat, például a jelszavakat, az IP-címeket és a böngészőbeállításokat. A látogatás során tett tevékenységeivel kapcsolatos információkat is rögzíthetünk a webhely használatának személyre szabása érdekében, például az Ön preferenciáinak és beállításainak rögzítésével, valamint a webhelyeink, termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez alapul szolgáló statisztikák gyűjtésével.
Az alábbiakban néhány olyan fontos aspektusra világítunk rá, hogy weboldalunk használatakor milyen információt és személyes adatokat gyűjtünk és hogyan kezeljük azokat, beleértve hogy mit gyűjtünk, hogyan használjuk fel, és kivel osztjuk meg.

Melyek azok a személyes adatok amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük azokat:
Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik
Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Elemzések
Az oldalba épített Google Analytics kód méri a látogatottsági adatokat!
A Google Analytics által szolgáltatott adatokat saját célra használjuk fel, azt mással nem osztjuk meg.
Ezen adatokkal kapcsolatban lásd a Google Analytics rendelkezéseit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Nem adjuk tovább az általunk begyűjtött Adatokat harmadik félnek. Különösen nem adjuk el, nem adjuk bérbe és nem cseréljük ki ezen honlapon megadott és rögzített adatokat.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán
Az Ön jogai:
Kérheti személyes adatai megtekintését, frissítését vagy helyesbítését. Önnek az adatkezelésre vonatkozó helyi jogszabályok alapján további jogai is lehetnek. Ha például személyes adatainak feldolgozása az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (“GDPR”) hatálya alá esik, és jogos érdekek alapján történik, adott helyzetével kapcsolatos okokból kérheti a feldolgozás beszüntetését. A GDPR hatálya alatt esetleg jogában állhat kérni továbbá személyes adatainak törlését, korlátozását vagy azoknak a hordozhatóságát.

Panasztételi jog:
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során nem a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jártunk el, a következő helyeken tehet panaszt:

Közvetlenül az ADÓBLOG Kft.-nél. Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ üzenetére: [email protected]
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: [email protected]; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet. Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Adóblog jogellenesen kelezi, akkor választása szerint az ADÓBLOG Kft. székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Hová továbbítjuk az adatokat
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok
Adatainkat a https://adoblogpartner.hu/kapcsolat/linken találja
Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk
Nem kapunk a weboldal látogatóira vagy vásárlóinkra vonatkozó adatokat harmadik féltől.
Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal
A látogatók által megadott adatokkal nem végzünk profilalkotási műveleteket.

Az ADÓBLOG Kft. fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.